Persónuupplýsingar

Meðferð persónugreinanlegra upplýsinga

Hver er tilgangur vinnslu og grundvöllur hennar?

Reykjavíkurborg er nauðsynlegt að vinna með persónuupplýsingar þínar til að afgreiða umsókn þína um þátttöku í borgarhakki Snjallborgarinnar. Vinnslan byggir á samþykki þínu. Veitir þú ekki Reykjavíkurborg umbeðnar upplýsingar getur það leitt til þess að ekki verði hægt að afgreiða umsókn þína.

Hvaða upplýsingar er unnið með?

Til þess að geta afgreitt umsókn til þátttöku í Borgarhakki Snjallborgarinnar er Reykjavíkurborg nauðsynlegt að vinna með nánar tilgreindar persónuupplýsingar þínar. Unnið er með persónuupplýsingar sem þú lætur af hendi. Allar umsóknir til þátttöku í borgarhakki Snjallborgarinnar eru varðveittar af hálfu Reykjavíkurborgar. Til þess að Reykjavíkurborg geti varðveitt upplýsingar með lögmætum hætti er þess óskað að viðmælendur gefi upp nafn og netfang. Þessar tengiliðaupplýsingar eru notaðar til þess að hafa samband við umsækjanda og til að varðveita umsókn þína með tryggilegum hætti í samræmi við lagaskyldu.

Jafnframt óskar Snjallborgin eftir að umsækjendur skrái sig á póstlista Snjallborgarinnar. Póstlisti þessi er eingöngur notaður í þeim tilgangi að miðla fréttum, upplýsingum og kynningarefni frá Snjallborginni til þeirra sem hafa skráð sig á póstlistann og verður listinn ekki afhentur þriðja aðila. Ávallt er hægt að skrá sig af póstlistanum óskir þú þess.

Hvaðan koma upplýsingarnar

Persónuupplýsingar koma frá hinum skráða þegar sótt er um að taka þátt í borgarhakki Snjallborgarinnar.

Hversu lengi eru persónuupplýsingarnar geymdar?

Allar umsóknir eru geymdar ótímabundið á grundvelli lagaskyldu er hvílir á Reykjavíkurborg. Að tilgreindum tíma liðnum er Reykjavíkurborg jafnframt skylt að afhenda Borgarskjalasafni öll gögn sem unnið er með til varðveislu.

Hvernig tryggjum við öryggi persónuupplýsinganna?

Reykjavíkurborg gætir öryggis persónaupplýsinga með viðeigandi skipulagslegum og tæknilegum ráðstöfunum, þ. á m. aðgangsstýringum og dulkóðun. Allt starfsfólk sem kemur að vinnslu persónuupplýsinga umsækjanda er bundið þagnarskyldu.

Miðlun persónuupplýsinganna til þriðju aðila

Reykjavíkurborg kann að nýta sér aðstoð þriðju aðila við að hýsa þær persónuupplýsingar sem unnið er með í tengslum við ýmis erindi sem berast Reykjavíkurborg. Það sama kann að eiga við um annars konar upplýsingatækniþjónustu. Slíkir aðilar kunna því að hafa aðgang að persónuupplýsingum þínum, en öll aðkoma þeirra að upplýsingunum byggir á skriflegum samningi við Reykjavíkurborg þar sem öryggi upplýsinganna og trúnaður er tryggður. Reykjavíkurborg mun ekki miðla persónuupplýsingum þínum til annarra aðila nema borginni sé slíkt skylt á grundvelli laga, stjórnvaldsfyrirmæla eða dómsúrskurðar. Þá mun borgin ekki miðla persónuupplýsingum þínum utan Evrópska efnahagssvæðisins nema á grundvelli sérstakrar heimildar þar um og án þess að upplýsa þig um slíkt.

Réttindi þín

Þú kannt að eiga rétt til þess að fá aðgang að þeim persónuupplýsingum sem þú hefur komið á framfæri við Reykjavíkurborg með umsókn þinni. Þá kannt þú að eiga rétt til að andmæla vinnslu persónuupplýsinga, fá upplýsingarnar leiðréttar, krefjast þess að þeim verði eytt, vinnslan verði takmörkuð og/eða að þú eða þriðji aðili fáir upplýsingar afhentar á tölvulesanlegu formi. Nánari upplýsingar um þessi réttindi þín má finna í persónuverndarstefnu Reykjavíkurborgar sem aðgengileg er hér.

Kvörtun yfir vinnslu

Viljir þú gera athugasemdir við meðferð Reykjavíkurborgar á persónuupplýsingum þínum getur þú ávallt haft samband við persónuverndarfulltrúa Reykjavíkurborgar personuverndarfulltrui@reykjavik.is eða sent kvörtun til Persónuverndar.